Registrácia

Ulica, číslo, PSČ, obec, mesto.

cm
cm
cm
cm
ZačiatočníkPokročilý
Angličtina
Nemčina
Francúzština
Španielčina
Ruština
Taliančina

Mesto (mestá), kde mám záujem pracovať.

Pri rozhodovaní o zaradení fotografií na náš web prihliadame aj na kvalitu zaslaných fotografií. Pod kvalitou sa rozumie kvalita obsahová, ale aj technická.
Fotografie by nemali:

  • byť nijako dokresľované, domaľovávané, ani inak upravované
  • byť orezávané na iné (neštandardné) menšie rozmery
  • obsahovať rôzne rušivé elementy (nápisy a pod.)

Upozornenie: Nevyžiadané materiály nevraciame alebo vraciame na požiadanie po dohode!
 

Povolené prípony sú: jpg a png. Maximálna veľkosť fotografie 250kB.

Povolené prípony sú: jpg a png. Maximálna veľkosť fotografie 250kB.

Povolené prípony sú: jpg a png. Maximálna veľkosť fotografie 250kB.

Povolené prípony sú: jpg a png. Maximálna veľkosť fotografie 250kB.

Povolené prípony sú: jpg a png. Maximálna veľkosť fotografie 250kB.

Vyplnením a odoslaním tohto osobného dotazníka dávam svoj súhlas na spracovanie a uloženie mnou poskytnutých údajov v databáze agentúry Espera v súlade so zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tiež súhlasím so zverejnením mojich fotografii na webovej stránke agentúry a na reklamné a propagačné účely s príslušnými osobnými údajmi.

phoneypot